• _DSC9240

    Spijtellaantje

  • _DSC9225

    Spijtellaantje

  • _DSC9306

    Spijtellaantje

Spijtellaantje

Spijtellaantje

De panden aan het Spijtellaantje nrs. 5, 7, 9 en 11 bestonden uit 4 eengezinswoningen met een gebruiksoppervlakte van 60m² verdeeld over 2 lagen.
Doordat de (woon)technische en bouwfysische staat van deze oorspronkelijke panden zo slecht waren bleek uiteindelijk dat sloop/nieuwbouw de enige optie was die overbleef voor de panden.
Mede gezien de weerstand van de omwonenden en de 2 terugkerende bewoners tegen sloop van de karakteristieke panden is ervoor gekozen om het uiterlijk van de voorgevels van de nieuw te bouwen panden dicht bij de oorspronkelijke voorgevels te houden.
De oorspronkelijke panden aan het Spijtellaantje nrs. 5, 7, 9 en 11 hadden een welstandsniveau gewaardeerd met orde 3.
In dit kader was het uitgangspunt voor de aanpak van de voorgevels het respecteren van de oorspronkelijke elementen in vorm, maat, materiaal, detaillering, verhouding en kleur.
Om ook de woontechnische kwaliteit te verbeteren is het oorspronkelijke zadeldak aan de achterzijde veranderd in een platdakgedeelte.
Hierdoor is het gebruiksoppervlakte van de woningen vergroot met 20m² naar 80m².
Onder de trap in de entree is bergruimte voor fiets gecreëerd.
De 2 tussenwoningen bleven sociale huurwoningen voor de 2 terugkerende bewoners en de 2 kopwoningen werden koopwoningen.