Van der Pekbuurt – Winnaar van de Geurt Brinkgreve Bokaal 2017

Nominaties & Prijzen

 

De vakjury kiest dit project tot winnaar. In de keuze hebben de hoge kwaliteit van de renovatie en de voorbeeldigheid van de inrichting van het proces de doorslag gegeven. In de combinatie van die elementen is de opdrachtgever erin geslaagd om de waarde van het cultureel erfgoed niet alleen opnieuw zichtbaar te maken, maar vooral ook voor de toekomst te borgen. De Van der Pekbuurt is van een afgeschreven woonwijk veranderd in een hoogwaardige “poort naar Noord”.
Dit project moest van heel ver komen, constateerde de jury. Rond 2010 stonden de 1476 woningen in dit door architect J.E. van der Pek ontworpen tuindorp nog op de nominatie voor sloop. Het geheel toonde sleets, en de oorspronkelijke opzet van de wijk en architectuur van de woningen was nauwelijks nog herkenbaar.
Het was het enthousiasme van de projectleider bij Ymere in combinatie met de aanwijzing als beschermd stadsgezicht en het besef van de kracht van Noord die voor een kanteling in het denken zorgden.
Ymere wijzigde de koers en stuurde aan op een menging van 60% sociale huur en 40% koop. In de machinerie van een grote corporatie is een dergelijk kanteling tamelijk uniek. De jury prijst de gevolgde aanpak van deze renovatie, waarvan het plan steunt op cultuurhistorisch en kleurhistorisch onderzoek wat gedaan is door Architectenbureau Hoogeveen. Grote waardering heeft de jury voor de keuze om te starten met de renovatie van een proefblok om zo de aanpak eerst te kunnen testen en verfijnen. Die aanpak heeft duidelijk geloond, vindt de jury.
De jury is onder de indruk van het mengen van sociale huur met koopkracht , het opstellen van identieke renovatierichtlijnen ook voor de koopwoningen , het meegeven van een speculatiebeding van 10 jaar, het betrekken van buurtbewoners, de aanleg van de dubbele energiemeters, de invoeging van horeca en winkels op het plein. Naar het oordeel van de jury zal de wijk hierdoor op de lange termijn zijn sociale, architectonische en stedenbouwkundige samenhang behouden.

  • Opdrachtgever : Ymere
  • Architect: Hoogeveen architecten
  • Aannemer : Dura Vermeer onderhoud en renovatie.