Staalstraat blok 4 – Omgevingsvergunning ingediend

Update

Met de handtekening onder het ontwerp voor gebouw vier (103 sociale huurwoningen) is de herontwikkeling van vier sociale woningbouw blokken een feit.
Een vernuftige verdichtings oplossing in een “ design and built “ opdracht van de KBM groep voor de woningbouw corporatie Pré Wonen te Haarlem.

Gebouw 1 is reeds gereed en bewoond, gebouw 2 en 3 in uitvoering.